Disclaimer

Eigenaar en toepassing

Elkor Brabant B.V. (KvK: 20108777) hierna te noemen “Elkor Groep”, verleent u hierbij toegang tot elkorgroep.nl (de website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Elkor Groep behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Inhoud

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aansprakelijkheid

Hoewel Elkor Groep maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Elkor Groep aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Elkor Groep niet aansprakelijk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, ontwerp, documenten en ander materiaal op de website liggen bij Elkor Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van  Elkor Groep.

Vragen naar aanleiding van
het lezen van deze disclaimer?